Projektno vodstvo
Kontakt
BITERA informacijske rešitve d.o.o.
Slomškova 40A, Rodica
1230 Domžale
Slovenia
T: +386 31662801
E: 

Projektno vodstvo je ena ključnih funkcij uspeha vsakega projekta. Mi verjamemo, da dobro projektno vodstvo lahko pripelje do cilja še tako nemogoč projekt.

 

Naše projektno vodstvo temelji na sledečih standardih:

 

 

Zavedamo se, da popolnih projektov ni, kot tudi ni popolnih ljudi. Vsak projekt je živo bitje, ki se spreminja zaradi vpliva zunanjih in notranjih dejavnikov. Naloga projektne vodje je spremljati projekt od začetka do konca, se učiti njegovih zakonitosti, ga usmerjati in ga poskušati nadzorovati v omejenem in varnem območju.

 

Projektno vodstvo obsega:

 

  • upravljanje obsega projekta
  • upravljanje časa in rokov
  • upravljanje človeških in materialnih virov
  • upravljanje denarnih sredstev
  • upravljanje tveganja
  • upravljanje dokumentov

 

Transparentnost in pravočasna obveščenost

 

V Biterinem projektnem vodstvu postavljamo informacije nad metodologije in standarde. Verjamemo, da je obvladovanje informacij ključni faktor pri uspehu kakršnegakoli projekta, naj bo to v IT ali v industriji. Pravočasna obveščenost omogoča pravočasno reakcijo in pravočasno prilagoditev na pozitivne ali negativne informacije (npr. predvidljiva zamuda projekta je bolj sprejemljiva od nenadne).

 

Pri nas zato lahko pričakujete transparentnost informacij in, da boste obveščeni sproti in pravočasno.